Skånes dansteater. Foto: Malin Arnesson.
Mejeriet

305 musikarrangörer får stöd av Kulturrådet

I onsdags fördelade Kulturrådet bidrag till 305 musikarrangörer i hela Sverige. Många av mottagarna får stöd för första gången.

Läs mer om fördelningen

Lumor. Foto: Freja Lindberg.

Sök Verksamhetsbidrag fri scenkonst

Nu öppnar ansökningsomgången för verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria aktörer inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck. Bidraget kan sökas för årlig kontinuerlig verksamhet som omfattar flera olika produktioner, presentationer och/eller samproduktioner.

Läs mer om verksamhetsbidraget

Foto: Susanne Kronholm

Webbinariet om Stärkta bibliotek

Missade du vårt webbinarium om Stärkta bibliotek, den treåriga satsningen för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige? Här kan du se sändningen i efterhand.

Se webbinariet i efterhand

Floto: Carmilla Floyd.

Rivstart för Bokstart Idélabbet

Jaga pappor i sporthallen. Flytta möten till kvällar och helger. Skapa ett eget rum för de allra minsta eller göra hembesök. Idéerna haglar i rummet på Bokstart – Idélabbets första utbildningsdag för team från sex kommuner som vill söka nya vägar för att stärka små barns språk- och läsutveckling i samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola.

Läs mer om Idélabbet

Bildkonsten lyfts fram i årets fördelning av stöd till regional kulturverksamhet

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om cirka 1,4 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. Åtta av 20 regioner i kultursamverkansmodellen har presenterat nya kulturplaner. Bildkonst, bildning, digitalisering och kulturskapares villkor är några områden som prioriteras.

Läs mer om fördelningen till regional kulturverksamhet

Kollage, kulturtidskrifter

Från poesi till samhällsdebatt när vi fördelar stöd till kulturtidskrifter

83 kulturtidskrifter delar på drygt 22,7 miljoner när Kulturrådet fördelar det årliga produktionsbidraget. Opulens, Respons, Tecknaren och Örnen och kråkan är fyra kulturtidskrifter som nu får tidskriftsstöd från Kulturrådet för första gången.

Läs mer om fördelningen

Missade du konferensen Kulturskolan i centrum?

Nu kan du se alla seminarier i efterhand, vi har samlat alla filmer från 5 december på vår webb. Hör Bea Szenfeld prata om vikten av kreativitet för barn och unga och lyssna på diskussionerna om utmaningarna som framtidens kulturskolor står inför - kompetensförsörjning, tillgänglighet, digitalisering, samverkan, bland annat.

Läs mer

Kulturrådets regleringsbrev

Små skillnader i Kulturrådets regleringsbrev

Av den stora mängd uppdrag som vi får i regleringsbrevet framstår få skillnader mellan åren 2018 och 2019. Några områden som skiljer sig mot det förra regleringsbrevet är kulturskolorna och vissa läsfrämjande insatser.

Läs mer om regleringsbrevet här

Fler kulturskolor breddar sitt utbud

Musik har länge varit den vanligaste konstformen på svenska kulturskolor, men fler och fler öppnar upp sina verksamheter för nya konstområden. Det visar en sammanställning av kulturskolornas verksamhet mellan åren 2011-2017.

Läs hela artikeln

FAS – Föreningen Art & Science/3:e våningen, verk av Cecilia Jansson.

Fortsatta satsningar på bild och form under 2019

Inför 2018 höjde regeringen stödet till bild och formkonst med 40 procent. Ökningarna har lett till att Kulturrådet har kunnat satsa på konstnärlig utveckling och tillgänglighet inom bildkonsten även under nästa år. Fler konstnärer får mer betalt och området bild - och formkonst har stärkts.
(Foto: FAS – Föreningen Art & Science/3:e våningen, verk av Cecilia Jansson).

Läs mer om det här

Information om kulturskolebidraget

Vi får just nu många frågor om kulturskolebidraget, med anledning av den budget som röstades igenom i riksdagen 12 december. Bidraget kommer inte fördelas under 2019.

Läs mer

Bokgåvor till förskolan

Kulturrådet har fått ett nytt uppdrag kring läsfrämjande insatser i förskolan. Utöver en extra satsning på högläsning ska alla förskolor i Sverige få gratis böcker. Under november kommer alla kommuner i Sverige få en rekvisition per post från Kulturrådet, gällande utbetalning av bidrag för att beställa böckerna. Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019.

Läs mer om bokgåvorna

Foto: Susanne Beyer, Artworker Lysekil.

Extra satsning på barn och unga från regeringen

I somras gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att förstärka kultur för barn och unga. 10 extra miljoner skulle fördelas till projekt över hela landet. 310 ansökningar från samtliga län kom in. Nu är fördelningen klar.

Läs mer om fördelningen

Barn- och ungdomsbokskatalogen 2018/2019 som app

Nu är den här som app, årets barn- och ungdomsbokskatalog! Här presenteras ett urval – cirka 215 titlar – av nya böcker och serier i årets utgivning. Ladda ner den gratis på Appstore och Google Play.

I appen hittar du tips på böcker för de allra minsta, ungdomar och unga vuxna. Du kan såklart söka efter böcker om ett visst ämne eller på ett visst språk. Favoritmarkera de böcker du gillar, så har du din lista redo nästa gång du går till bibblan eller bokhandlaren. 

Läs mer om appen och katalogen här

Header logo