Kulturskolan i Luleå, foto: Maria Hedberg

Inget kulturskolebidrag 2019

I det regleringsbrev Kulturrådet fått från regeringen för 2019 finns kulturskolebidraget inte med. Det innebär att bidraget inte kan sökas för nästa år.

Kulturskolebidraget har delats ut sedan 2016 och har gått till utveckling utifrån kommunernas egna behov. Kommunerna har kunnat söka bidraget för att sänka sina elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten. Att prova nya metoder, arbeta med riktade insatser eller att nå nya målgrupper är exempel på vad bidraget har använts till. Många nya barn och unga har hittat till kulturskolan tack vare bidraget.

Sedan 2018 fick Kulturrådet i uppdrag att starta ett Kulturskolecentrum, med särskilt ansvar att från statligt håll stödja kulturskolorna på olika sätt. Att dela ut kulturskolebidrag var ett av sätten att stödja kulturskolorna.

Kulturskolecentrum fortsätter

I den budget som röstades igenom i riksdagen onsdag 12 december 2018 var kulturskolebidraget om 100 miljoner kronor inte med. Kulturrådet har avvaktat frågans behandling i kulturutskottet och det som ytterst styr vår verksamhet – vårt regleringsbrev. I regleringsbrevet är nu bidraget inte med och det är därför klart att bidraget inte kommer gå att söka under 2019.

Kulturrådets Kulturskolecentrum arbetar vidare med sitt stödjande uppdrag genom forskning, samverkan, statistik och kompetensförsörjning. Vi följer den politiska debatten nära, eventuella nyheter och uppdateringar kring bidraget kommer vi att publicera här på vår webb.

Frågor och svar

Vad händer med ansökningar som beviljats för 2019?

De fortgår som planerat och redovisas till oss senast 5 november 2019.

Vi har ett påbörjat projekt som vi hade tänkt söka förlängning för, måste det slutredovisas?

Vi har ännu inte tagit ställning till om det ska vara möjligt att ansöka om förlängning för pågående bidrag. Vi kommer att återkomma kring detta under våren -19.

Finns det andra bidrag från Kulturrådet att söka?

Inte som är direkt riktade mot kulturskolan som det bidrag som nu försvinner. Information om de bidrag som Kulturrådet fördelar finns här på vår webbplats. Läs gärna vidare där själva för att se om något annat bidrag kan vara aktuellt att söka.

Finns det chans att beslutet ändras och bidraget kommer tillbaka under 2019?

Kulturrådets Kulturskolecentrum kommer inte ha någon ansökningsomgång för Kulturskolebidraget under 2019. Det kan komma förändringar i vårändringsbudgeten, men det är oklart hur de förändringarna kan se ut. 

 

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Malin Palm
Telefon: 08 519 264 19
malin.palm@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Telefon: 08-519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 30 oktober 2018.
Sista redovisningsdag är 5 november 2019.

Header logo