Regionala danskonsulenter

Danskonsulentverksamheten vidareutvecklar och stärker dansen regionalt. Verksamheten sprider och stimulerar kunskap om dansen, ofta med ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Bidrag till konst- och kulturfrämjande verksamhet, vilket bland annat kan omfatta regionala danskonsulenter, fördelas via landsting/regioner inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Undantag är de regionala danskonsulenterna i Stockholms län. De ingår ännu inte i modellen och kan söka stöd direkt från Kulturrådet.

KONTAKT

Catarina Zarazua
Handläggare
Telefon: 08 519 264 67
catarina.zarazua@kulturradet.se

MER INFORMATION

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2017 års verksamhetsbidrag är 20 april - 18 maj 2018.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo